Lhbt-emancipatie

Wat is lhbt-emancipatie?

Emancipatie is een brede term, die verschillend wordt geïnterpreteerd. Over het algemeen hangt emancipatie samen met ideeën over keuzevrijheid, zelfbeschikking en de autonomie van een persoon. Lhbt is de afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. In de context van deze groep mensen gaat emancipatie vooral over de mogelijkheid om te kunnen leven in lijn met de eigen seksuele oriëntatie, seksualiteit en genderidentiteit.

Belangrijke onderwerpen

Veel onderwerpen hebben te maken met lhbt-emancipatie, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de maatschappelijk rol daarvan. Een aantal thema’s komt vaak terug in maatschappelijke discussies rond lhbt-emancipatie en zijn ook in Rotterdam van groot belang. Daarbij gaat het om:

  • Geweld en veiligheid: hierbij gaat het zowel om veiligheid op straat als huiselijk geweld, en eergerelateerd geweld.
  • Uit de kast komen: hoe makkelijk is het om als lhbt’er uit te komen voor je seksuele gerichtheid of genderidentiteit?
  • Gezondheid: voor lhbt-mensen in Rotterdam spelen specifieke gezondheidskwesties waar de gezondheidszorg rekening mee moet houden.
  • Lhbt-acceptatie: in sommige groepen en gemeenschappen, bijvoorbeeld orthodox religieuze groepen of etnische gemeenschappen, is seksuele diversiteit een bijzonder gevoelig onderwerp. Ook in de samenleving breed wordt seksuele diversiteit lang niet altijd geaccepteerd.

Stadsbeeld lhbt-emancipatie

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kan je vinden in ons Stadsbeeld lhbt-emancipatie. Hierin geven we eerst een toelichting op de invulling van de gemeente Rotterdam aan de term lhbt-emancipatie. Daarna bespreken we verschillende thema’s die belangrijk zijn voor lhbt-emancipatie.

Lees de samenvatting van het Stadsbeeld lhbt-emancipatie

Lees het Stadsbeeld lhbt-emancipatie

Beleid gemeente

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema lhbt-emancipatie. Bovendien worden lhbt-vraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid lhbt-emancipatie vind je de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met lhbt-emancipatie op een rij.

Netwerk Kennisatelier lhbt-emancipatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier lhbt-emancipatie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor lhbt-emancipatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Verslagen

Verslag Kennisatelier Lhbt-emancipatie d.d 17 mei 2016

Verslag housewarmingsessie lhbt-emancipatie d.d. 21 maart 2016