Missie en visie

De missie van IDEM is de kennis en kracht van organisaties, professionals en vrijwilligers te verbinden met als doel dat iedereen op een eigen en gelijkwaardige manier Rotterdammer kan zijn.

De visie van IDEM is het toegankelijk maken van kennis en expertise op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie en zorgen voor meer samenhang en samenwerking binnen het stedelijk netwerk.