Beleid lhbt-emancipatie

acaciaDe gemeente Rotterdam voert beleid op het thema lhbt-emancipatie. Bovendien worden lhbt-vraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met lhbt-emancipatie.

Beleidsnota’s

 • In de beleidsregel “Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018” is het integratiebeleid van de Gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd waarbij er aandacht is voor het bevorderen van lhbt-emancipatie. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal; (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig.; (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen.
 • De integratienota “Integratie 010” van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De integratienota zet nadrukkelijk in op het bevorderen van de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders binnen migrantengroepen.
 • Op 28 november 2017 heeft het college van B&W een brief gestuurd aan de gemeenteraad met verbetervoorstellen ten aanzien van de hulpverlening aan de LHBTI doelgroep.
 • Op 28 november 2017 heeft het college van B&W een brief gestuurd aan de gemeenteraad die inzicht geeft in de bestaande activiteiten die vanuit verschillende beleidsterreinen worden ingezet voor de
  LHBTI-doelgroep.

Schriftelijke vragen

Voorts hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad diverse schriftelijke vragen gesteld over lhbt-emancipatie aan het college van B&W.

 • Op  22 september 2017 stelden de raadsleden P. Wijntuin en G.J. Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over “Betere begeleiding LHBTI-statushouders” die op 28 november 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 april 2017 stelden diverse gemeenteraadsleden vragen over “Homoseksualiteit een keuze?” die op 27 juni 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 maart  2017 stelde P.Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over over een Onderzoek naar Hindoestaanse LHBT’s die op 18 april 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 8 februari 2017 stelde  M.A. van de Donk (WD) schriftelijke vragen over LHBT-ouderen die op 14 maart 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 12 oktober  2016 stelde P.Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over Coming Out Dag in Rotterdam die op 6 december 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 8 augustus 2016 stelde T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over “Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee“. Uitspraken werden door de imam gedaan in het televisieproggramma. Deze vragen werden op 6 september 2016  beantwoord door het college van B&W.
 • Op 2 juni 2016 stelden P.M. Wijntuin en G.J.Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over ‘Vrienden met homo’s’, naar aanleiding van een onderzoek waarin 32 procent van scholieren uit de tweede of vierde klas van het voortgezet onderwijs in Rotterdam aangaf geen vrienden te kunnen zijn met homo’s. Deze vragen werden op 5 juli 2016 beantwoord door het college van B&W.
 • Op 4 maart 2016 stelden S Schampers en R. de Roon (D66) schríftelijke vragen over de “Veilige opvang van lhbt-asielzoekers” die op 12 april 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 28 januari 2016 stelden M. van Elck en B. van Rij (Leefbaar Rotterdam) vragen “over isolatie geterroriseerde (transgender)asielzoekers” die op 9 februari 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 4 december 2015 stelden R. de Roon (D66) en P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over lhbt-vluchtelingen die op 5 januari 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 maart 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Onderzoek naar werkbeleving lhbt-medewerkers” die op 14 april 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 januari 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Problemen onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren” die op 3 maart 2015 door het college van B&W werden beantwoord.

 

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. Hieronder staan de moties die vanaf 2015 zijn aangenomen.

 • Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die oproept .om aanbieders van inburgeringstrajecten voor statushouders te verplichten tot het bespreken van tolerantie ten aanzien van seksuele oriëntatie (LHBTI+).  Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 6 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad een motie LHBTI-beleid aangenomen. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 28 november 2017 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen opgenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 19 december 2017 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Blijf investeren in acceptatie LHBT’ers” van D66, PvdA en GroenLinks aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op  24 januari 2017 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie ““010 schaamt zich niet voor roze” aangenomen die een oproep doet aan het gemeentebestuur om LHBT-leerlingen in het onderwijs te ondersteunen, transgenderpersonen uit het sociale isolement te halen en  LHBT-jongeren te beschermen tegen gedwongen huwelijken. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 28 november 2017 afgedaan.