Beleid emancipatie m/v

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema emancipatie m/v. Bovendien worden emancipatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met emancipatie.

Beleidsnota’s

  • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd, waarbij er aandacht is voor de gelijke verhouding tussen vrouwen en mannen. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting.
  • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De integratienota zet nadrukkelijk in op het bevorderen van de gelijke positie tussen man en vrouw binnen migrantengroepen.
  • Het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 richt zich op het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hierbij wordt specifiek gelet op seksueel geweld, huiselijk geweld en praktijken die voortkomen uit strenge traditionele opvattingen zoals eergerelateerd geweld.
  • De Nota prostitutie en seksbranche is erop gericht om misstanden in de Rotterdamse seksbranche aan te pakken, en om de positie van sekswerkers in de stad te versterken.

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over emancipatie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B en W.